Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

Konkurs SKO

Cele konkursu:

 1. Popularyzacja wiedzy ekonomicznej.
 2. Pokazanie korzyści wynikających z oszczędzania.
 3. Pokazanie korzyści korzystania z usług banków.
 4. Zabawa.

Organizator i czas trwania konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest Szkolna Kasa Oszczędnościowa działająca przy Szkole Podstawowej w Żabikowie.
 2. Konkurs trwa przez cały rok szkolny 2012/2013.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 28 czerwca 2013r.

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń Szkoły Podstawowej w Żabikowie.
 2. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie u opiekuna SKO chęci uczestnictwa w wyznaczonym terminie.
 4. W konkursach twórczych (plastycznych, literackich) musi być dołączona zgoda rodziców na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych.
 5. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Zasady konkursu:

 1. "Konkurs SKO" to grupa konkursów przeprowadzonych w roku szkolnym 2011/2012.
 2. Każdy z tych konkursów będzie miał oddzielny regulamin, który zostanie wywieszony na szkolnej tablicy ogłoszeń 7 dni przed konkursem.
 3. Wszystkie konkursy oceniane są punktowo:
  a. w konkursach wymagających wiedzy liczba zdobytych punktów mnożona jest przez współczynnik klasy (klasy 6 i 5 - 1,0 ; klasa 4 - 1,2 ; klasa 3 - 1,3 ; klasa 2 - 1,5 ; klasa 1 - 1,6)
  b. w konkursach twórczych (plastycznych, literackich) liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi od 0 pkt. do 20 pkt.
 4. Za systematyczność oszczędzania można uzyskać do 10 punktów, a za najwyższą oszczędzoną kwotę również do 10 punktów.

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody:

 1. Ocena wszystkich konkursów dokonywana będzie przez Jury powoływane przez organizatora.
 2. Zwycięzcą "Konkursu SKO" zostaje uczeń, który uzyskał największą sumę punktów (w przypadku jednakowej liczby punktów o miejscu decyduje Jury).
 3. Jury przyzna nagrody za:
  a. I miejsce w konkursie
  b. II miejsce w konkursie
  c. dowolną liczbę wyróżnień
 4. Nagrodami w konkursie ufundowanymi przez organizatora są:
  a. I miejsce - bezprzewodowa myszka
  b. II miejsce - pamięć USB
  c. wyróżnienia - drobne upominki rzeczowe
 5. Rozstrzygnięcie "Konkursu SKO" zostanie opublikowane na stronie internetowej naszej szkoły.

Postanowienia końcowe:

 1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi po zatwierdzeniu ich przez Jury, a wręczenie nagród odbędzie przed końcem roku szkolnego.
 2. Prace konkursowe mogą zostać upublicznione na wystawie szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac w celach promocyjnych.

Opracował:
Opiekun SKO - Jan Kondraszuk