Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie
 1. Teresa Łukaszczuk
 2. Marta Chruścik
 3. Monika Fijałek
 4. Urszula Jastrzębska
 5. Anna Koczkodaj
 6. Ewa Kondraszuk
 7. Jan Kondraszuk
 8. Agnieszka Lewczuk
 9. Katarzyna Mikulska
 10. Anna Ochnio
 11. Magdalena Palczewska
 12. Katarzyna Stolarczyk
 13. Anna Struczyk
 14. ks. Grzegorz Suwała
 15. Natalia Trochonowicz
 16. Anna Żurawska
 • - dyrektor szkoły
 • - nauczyciel j. rosyjskiego
 • - nauczyciel wychowania fizycznego i przedszkolnego
 • - nauczyciel zajęć technicznych
 • - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • - nauczyciel przyrody, plastyki, muzyki, bibliotekarz
 • - nauczyciel matematyki, zajęć komputerowych
 • - nauczyciel logopeda
 • - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • - nauczyciel religii
 • - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • - nauczyciel języka angielskiego
 • - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • - nauczyciel religii
 • - nauczyciel wychowania przedszkolnego
 • - nauczyciel języka polskiego, historii