Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Informujemy, że w Szkole Podstawowej w Żabikowie rozpoczęła się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022.

Do oddziałów przedszkolnych przyjmujemy dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Po druki wniosków można zgłaszać się do pań pracujących w oddziałach przedszkolnych lub do Dyrektora Szkoły.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


KOMUNIKAT DLA NAUCZYCIELI, RODZICÓW ORAZ UCZNIÓW

Sytuacja epidemiczna w kraju na tyle się poprawia, że w reżimie sanitarnym
i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa wracamy do normalnej pracy szkół. Dzięki decyzji rządu stopniowo, przez cały maj, do stacjonarnej pracy będą wracały poszczególne klasy i szkoły.

Zgodnie z aktualnie wydanym Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w całym kraju od dnia 03 maja 2021r. do dnia 16 maja 2021r. ogranicza się w dalszym ciągu funkcjonowanie szkół podstawowych w zakresie dotyczącym klas IV-VIII.

W związku z powyższym w Szkole Podstawowej w Żabikowie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze dla klas IV-VIII zostają zawieszone w formie stacjonarnej na czas wskazany w rozporządzeniu iuczniowie z wymienionych klas kontynuują naukę zdalnie, a więc
w dalszym ciągu wszystkie zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Od dnia 17 maja 2021r. do dnia 30 maja 2021r. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę
w systemie hybrydowym.

Od 04 maja 2021r. nauka dla uczniów z klasI-III, zgodnie z rozporządzeniem, będzie odbywała się w systemie stacjonarnym.

Nauka dla dzieci z oddziałów przedszkolnych będzie odbywała się, jak dotychczas, również w formie stacjonarnej. Wszelkie ograniczenia czasowe dotyczące uczniów klas I-VIII na chwilę obecną nie dotyczą dzieci uczęszczających do oddziałów.

Zgodnie w wydanym Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki od dnia 31 maja 2021r. wszyscy uczniowie wracają do nauki stacjonarnej w szkołach.

Bieżące informacje o organizacji funkcjonowania naszej szkoły będą zamieszczane systematycznie w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły.

Zachęcam do śledzenia i czytania komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji
i Nauki oraz informacji zamieszczanych przez Dyrektora Szkoły, Wychowawców i Nauczycieli w dzienniku elektronicznym.

Dyrektor Szkoły

Anna Koczkodaj

KOMUNIKAT DLA NAUCZYCIELI, RODZICÓW ORAZ UCZNIÓW

Zgodnie zaktualnie wydanym Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w całym kraju od dnia 26 kwietnia 2021r. do dnia 02 maja 2021r. ogranicza się w dalszym ciągu funkcjonowanie szkół podstawowych w zakresie dotyczącym klas IV-VIII.

W związku z powyższym informuję, że w Szkole Podstawowej w Żabikowie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze dla klas IV-VIII zostają zawieszone
w formie stacjonarnej przez kolejny tydzień. Uczniowie z wymienionych klas kontynuują naukę zdalnie, a więc w dalszym ciągu wszystkie zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Nauka dla uczniów z klas I-III przez najbliższy tydzień, zgodnie z rozporządzeniem, będzie odbywała się w systemie hybrydowym.

Nauka dla dzieci z oddziałów przedszkolnych będzie odbywała się bez zmian, w formie stacjonarnej. Ograniczenia czasowe dotyczące uczniów klas I-VIII na chwilę obecnąnie dotyczą dzieci uczęszczających do oddziałów.

Bieżące informacje o organizacji funkcjonowania naszej szkoły będą zamieszczane systematycznie w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły.

Zachęcam do śledzenia i czytania komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji
i Nauki oraz informacji zamieszczanych przez Dyrektora Szkoły, Wychowawców i Nauczycieli w dzienniku elektronicznym.

Dyrektor Szkoły

Anna Koczkodaj

KOMUNIKAT DLA NAUCZYCIELI, RODZICÓW ORAZ UCZNIÓW

Zgodnie zwydanym Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 19 kwietnia 2021 r. do dnia 25 kwietnia 2021r. na obszarze całego kraju w dalszym ciągu ogranicza się funkcjonowanie szkół podstawowych w zakresie dotyczącym klas I-VIII.

W związku z powyższym informuję, że w Szkole Podstawowej w Żabikowie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze dla uczniów wyżej wspomnianych klas zostają zawieszone w formie stacjonarnej na czas określony w rozporządzeniu i będą realizowane zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Od 19 kwietnia 2021 r. zostaje przywrócona stacjonarna działalność przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Zajęcia w oddziałach przedszkolnych będą odbywały się według planu zajęć obowiązującego od początku roku szkolnego.

Bieżące informacje o organizacji funkcjonowania naszej szkoły będą zamieszczane systematycznie w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły.

Zachęcam do śledzenia i czytania komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji
i Nauki oraz informacji zamieszczanych przez Dyrektora Szkoły, Wychowawców i Nauczycieli w dzienniku elektronicznym.

Dyrektor Szkoły

Anna Koczkodaj

KOMUNIKAT DLA NAUCZYCIELI, RODZICÓW ORAZ UCZNIÓW

Zgodnie z wydanym Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 08 kwietnia 2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 12 kwietnia 2021 r. do dnia 18 kwietnia 2021r. na obszarze całego kraju w dalszym ciągu ogranicza się funkcjonowanie szkół podstawowych w zakresie dotyczącym klas I-VIII, w tym przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W związku z powyższym informuję, że w Szkole Podstawowej w Żabikowie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze dla dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów wyżej wspomnianych klas zostają zawieszone
w formie stacjonarnej na czas określony w rozporządzeniu i będą realizowane zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Bieżące informacje o organizacji funkcjonowania naszej szkoły będą zamieszczane systematycznie w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły.

Zachęcam do śledzenia i czytania komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji
i Nauki oraz informacji zamieszczanych przez Dyrektora Szkoły, Wychowawców i Nauczycieli w dzienniku elektronicznym.

Dyrektor Szkoły

Anna Koczkodaj

KOMUNIKAT DLA NAUCZYCIELI, RODZICÓW ORAZ UCZNIÓW

Zgodnie zaktualnie wydanym Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w całym kraju od dnia 22 marca 2021r. do dnia 11 kwietnia 2021r. ogranicza sięfunkcjonowanie szkół podstawowych w zakresie dotyczącym klas I-VIII.

W związku z powyższym informuję, że w Szkole Podstawowej w Żabikowie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze dla uczniów z wyżej wspomnianych klas zostają zawieszone w formie stacjonarnej na czas określony w rozporządzeniu i będą realizowane zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nauka dla dzieci z oddziałów przedszkolnych będzie odbywała się bez zmian, w formie stacjonarnej. Ograniczenia czasowe dotyczące uczniów klas I-VIII nie dotyczą dzieci uczęszczających do oddziałów.

Bieżące informacje o organizacji funkcjonowania naszej szkoły będą zamieszczane systematycznie w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły.

Zachęcam do śledzenia i czytania komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji
i Nauki oraz informacji zamieszczanych przez Dyrektora Szkoły, Wychowawców i Nauczycieli w dzienniku elektronicznym.

Dyrektor Szkoły

Anna Koczkodaj


KOMUNIKAT DLA NAUCZYCIELI, RODZICÓW ORAZ UCZNIÓW

Zgodnie z aktualnie wydanym Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 11 marca 2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w całym kraju od dnia 15 marca 2021r. do dnia 28 marca 2021r. ogranicza się w dalszym ciągu funkcjonowanie szkół podstawowych w zakresie dotyczącym klas IV-VIII.

W związku z powyższym informuję, że w Szkole Podstawowej w Żabikowie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze dla klas IV-VIII zostają zawieszone w formie stacjonarnej na kolejne dwa tygodnie. Uczniowie
z wymienionych klas kontynuują naukę zdalnie, a więc w dalszym ciągu wszystkie zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nauka dla uczniów z klas I-III przez okres dwóch najbliższych tygodni będzie odbywała się w formie stacjonarnej, jak dotychczas.

Nauka dla dzieci z oddziałów przedszkolnych również będzie odbywała się bez zmian, w formie stacjonarnej. Ograniczenia czasowe dotyczące uczniów klas I-VIII na chwilę obecną nie dotyczą dzieci uczęszczających do oddziałów.

Kolejne decyzje dotyczące funkcjonowania szkół w kraju będą podejmowane pod koniec marca bieżącego roku.

Bieżące informacje o organizacji funkcjonowania naszej szkoły będą zamieszczane systematycznie w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły.

Zachęcam do śledzenia i czytania komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji i Nauki oraz informacji zamieszczanych przez Dyrektora Szkoły, Wychowawców i Nauczycieli w dzienniku elektronicznym.

Dyrektor Szkoły

Anna Koczkodaj


KOMUNIKAT DLA NAUCZYCIELI, RODZICÓW ORAZ UCZNIÓW

Zgodnie z wydanym Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 lutego 2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w całym kraju od dnia 15 lutego 2021r. do dnia 28lutego 2021r. ogranicza się w dalszym ciągu funkcjonowanie szkół podstawowych w zakresie dotyczącym klas IV-VIII.

W związku z powyższym informuję, że w Szkole Podstawowej w Żabikowie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze dla klas: IV, V, VI, VII, VIII zostają zawieszone w formie stacjonarnej na kolejne dwa tygodnie. Uczniowie z wymienionych klas kontynuują naukę zdalnie, a więc w dalszym ciągu wszystkie zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nauka dla uczniów z klas: I, II, III przez okres dwóch najbliższych tygodni, zgodnie z rozporządzeniem, będzie odbywała się w formie stacjonarnej według obowiązującego od początku roku szkolnego tygodniowego rozkładu zajęć.

Nauka dla dzieci z oddziałów przedszkolnych również będzie odbywała się bez zmian, w formie stacjonarnej. Ograniczenia czasowe dotyczące uczniów klas I-VIII na chwilę obecną nie dotyczą dzieci uczęszczających do oddziałów.

Kolejne decyzje dotyczące funkcjonowania szkół w kraju będą podejmowane pod koniec lutego.

Bieżące informacje o organizacji funkcjonowania naszej szkoły będą zamieszczane systematycznie w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły.

Zachęcam do śledzenia i czytania komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji
i Nauki oraz informacji zamieszczanych przez Dyrektora Szkoły, Wychowawców i Nauczycieli w dzienniku elektronicznym.

Dyrektor Szkoły

Anna Koczkodaj

KOMUNIKAT DLA NAUCZYCIELI, RODZICÓW ORAZ UCZNIÓW

Zgodnie z decyzją i wydanym Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 28 stycznia 2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19w całym kraju od dnia 01 lutego 2021r. do dnia 14lutego 2021r. ogranicza się w dalszym ciągu funkcjonowanie szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży
w zakresie dotyczącym klas IV-VIII.

W związku z powyższym informuję, że w Szkole Podstawowej
w Żabikowie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze dla klas: IV, V, VI, VII, VIIIzostają zawieszone w formie stacjonarnej na dwa kolejne tygodnie. Uczniowie z wymienionych klas kontynuują naukę zdalnie, co oznacza, że wszystkie zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nauka dla uczniów z klas: I, II, III przez okres dwóch najbliższych tygodni, zgodnie z rozporządzeniem, będzie odbywała się w formie stacjonarnej według obowiązującego od początku roku szkolnego tygodniowego rozkładu zajęć.

Nauka dla dzieci z oddziałów przedszkolnych również będzie odbywała się bez zmian, w formie stacjonarnej. Ograniczenia czasowe dotyczące uczniów klas I-VIII na chwilę obecną nie dotyczą dzieci uczęszczających do oddziałów.

Bieżące informacje o organizacji funkcjonowania szkoły będą zamieszczane systematycznie w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły.

Zachęcam do śledzenia i czytania komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji
i Nauki oraz informacji zamieszczanych przez Dyrektora Szkoły, Wychowawców i Nauczycieli w dzienniku elektronicznym.

Dyrektor Szkoły

Anna Koczkodaj

KOMUNIKAT DLA NAUCZYCIELI, RODZICÓW ORAZ UCZNIÓW

Zgodnie z decyzją i wydanym Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 13 stycznia 2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
w całym kraju od dnia 18 stycznia 2021r. do dnia 31 stycznia 2021r. ogranicza się w dalszym ciągu funkcjonowanie szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w zakresie dotyczącym klas IV-VIII.

W związku z powyższym informuję, że w Szkole Podstawowej
w Żabikowie zajęcia dydaktyczno - wychowawcze oraz opiekuńcze dla klas: IV, V, VI, VII, VIII zostają zawieszone w formie stacjonarnej na dwa najbliższe tygodnie. Uczniowie z wymienionych klas kontynuują naukę zdalną, co oznacza, że wszystkie zajęcia będą realizowane
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Nauka dla uczniów z klas: I, II, III przez okres dwóch najbliższych tygodni, zgodnie z rozporządzeniem, począwszy od 18 stycznia będzie odbywała się w formie stacjonarnej według obowiązującego od początku roku szkolnego tygodniowego rozkładu zajęć.

Nauka dla dzieci z oddziałów przedszkolnych będzie odbywała się bez zmian, w formie stacjonarnej. Ograniczenia czasowe (18-31stycznia 2021r.) na chwilę obecną nie dotyczą dzieci uczęszczających do oddziałów.

Bieżące informacje o organizacji funkcjonowania szkoły będą zamieszczane systematycznie w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły.

Zachęcam do śledzenia i czytania komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji
i Nauki oraz informacji zamieszczanych przez Dyrektora Szkoły, Wychowawców i Nauczycieli w dzienniku elektronicznym.

Dyrektor Szkoły

Anna Koczkodaj


KOMUNIKAT DLA NAUCZYCIELI, RODZICÓW ORAZ UCZNIÓW

Zgodnie z decyzją i wydanym Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020r. zmieniającym rozporządzenie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w całym kraju nauczanie zdalne zostaje przedłużone do 03 stycznia 2021r. Tym samym zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych.

W związku z powyższym nadal wszystkie zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nauka dla dzieci z oddziałów przedszkolnych pozostaje bez zmian. Wszystkie zajęcia będą prowadzone w formie stacjonarnej według obowiązującego tygodniowego rozkładu zajęć.

Bieżące informacje o organizacji funkcjonowania szkoły będą zamieszczane systematycznie w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły.

W pierwszym tygodniu grudnia przekażę informacje dotyczące spraw związanych m. in. z zebraniem z rodzicami, wystawieniem propozycji ocen, przerwą świąteczną, feriami zimowymi oraz zakończeniem pierwszego półrocza.

Zachęcam do śledzenia i czytania komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji
i Nauki oraz informacji zamieszczanych przez Dyrektora Szkoły, Wychowawców i Nauczycieli w dzienniku elektronicznym.

Dyrektor Szkoły

Anna Koczkodaj


KOMUNIKAT DLA NAUCZYCIELI, RODZICÓW ORAZ UCZNIÓW

Zgodnie z decyzją i wydanym Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 05 listopada 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w całym kraju od poniedziałku, 9 listopada 2020r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Tym samym, do 29 listopada 2020r. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII. Oznacza to, że uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

W związku z powyższym informuję, że w Szkole Podstawowej w Żabikowie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze dla klas: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII zostają zawieszone w formie stacjonarnej do 29 listopada, co oznacza, że wszystkie zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Nauka dla dzieci z oddziałów przedszkolnych pozostaje bez zmian. Wszystkie zajęcia nadal będą prowadzone
w formie stacjonarnej według obowiązującego tygodniowego rozkładu zajęć.

Bieżące informacje o organizacji funkcjonowania szkoły będą zamieszczane systematycznie w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły.

Zachęcam do śledzenia i czytania komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji
i Nauki oraz informacji zamieszczanych przez Dyrektora Szkoły, Wychowawców i Nauczycieli w dzienniku elektronicznym.

Dyrektor Szkoły

Anna Koczkodaj


KOMUNIKAT DLA NAUCZYCIELI, RODZICÓW ORAZ UCZNIÓW

Zgodnie z decyzją i wydanym Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w całym kraju od dnia 24 października 2020r. do dnia 08 listopada 2020r. ogranicza się funkcjonowanie szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w zakresie dotyczącym klas IV-VIII.


W związku z powyższym informuję, że w Szkole Podstawowej w Żabikowie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze dla klas: IV, V, VI, VII, VIII zostają zawieszone w formie stacjonarnej na dwa najbliższe tygodnie. Od dnia 26 października 2020r. uczniowie z tych klas przechodzą na naukę zdalną, co oznacza, że wszystkie zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nauka dla dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów z klas: I, II, III pozostaje bez zmian. Wszystkie zajęcia nadal będą prowadzone w formie stacjonarnej według obowiązującego od początku roku szkolnego tygodniowego rozkładu zajęć.

Bieżące informacje o organizacji funkcjonowania szkoły będą zamieszczane systematycznie w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły.

Zachęcam do śledzenia i czytania komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji
i Nauki oraz informacji zamieszczanych przez Dyrektora Szkoły, Wychowawców i Nauczycieli w dzienniku elektronicznym.

Dyrektor Szkoły

Anna KoczkodajAKCJA ZAKRĘTKOŻERCA.

Szkolny Klub Wolontariatu działający przy Szkole Podstawowej w Żabikowie zachęca wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły...

więcej...


MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

Corocznie, 21 lutego, od prawie 20 lat, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego...

więcej...ŚLUBOWANIE KLASY I

W naszej szkole odbyło się uroczyste ŚLUBOWANIE, do którego uczniowie klasy pierwszej przygotowywali się od początku roku szkolnego...

więcej...
KONKURS PLASTYCZNY
TRADYCJE I ZWYCZAJE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA.

Przed Świętami Bożego Narodzenia dla dzieci uczęszczających...

więcej...
ŚWIĄTECZNA WYMIANA POCZTÓWKOWA

W tym roku szkolnym, mimo zamknięcia szkół, dzieci uczęszczające na...

więcej...
PRZEDŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA
ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH I PRZEMYSŁOWYCH

W grudniu Szkolny Klub Wolontariatu działający przy...

więcej...
WEWNĄTRZSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
KOLOROWY ŚWIAT.

Dnia 15 października nastąpiło roztrzygnięcie...

więcej...ANDRZEJKI

W dniach 26 i 27 listopada 2020 r w oddziałach przedszkolnych 3 i 4 - latków oraz i 5 i 6 - latków przy Szkole Podstawowej w Żabikowie odbyły się...

więcej...
EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

Dnia 7 października 2020 r. odbył się w naszej szkole Europejski Dzień Języków Obcych...

więcej...
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dnia 13 października, o godzinie 12.00 w naszej szkole rozpoczęła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej...

więcej...
PAMIĄTKA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

Jak co roku Szkolny Klub Wolontariatu działający przy Szkole Podstawowej...

więcej...
DZIEŃ CHŁOPAKA

Dnia 30 września z okazji Dnia Chłopaka wszyscy uczniowie naszej szkoły oprócz życzeń otrzymali także drobny upominek...

więcej...
CZUWANIE MODLITEWNO - PATRIOTYCZNE W SITNIE

Dnia 18 września 2020 r. uczniowie z klas VII i VIII wzięli udział...

więcej...
NARODOWE CZYTANIE
BALLADYNA JULIUSZA SŁOWACKIEGO

Dnia 9 września, cała społeczność szkolna zebrała się...

więcej...UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020 / 2021

Dnia 1 września został zainaugurowany nowy rok szkolny 2020/2021.
W związku z trwającą pandemią koronawirusa odbyło się to inaczej niż...

więcej...