Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie


KOMUNIKAT DLA NAUCZYCIELI, RODZICÓW ORAZ UCZNIÓW

Zgodnie z decyzją i wydanym Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w całym kraju od dnia 24 października 2020r. do dnia 08 listopada 2020r. ogranicza się funkcjonowanie szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w zakresie dotyczącym klas IV-VIII.


W związku z powyższym informuję, że w Szkole Podstawowej w Żabikowie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze dla klas: IV, V, VI, VII, VIII zostają zawieszone w formie stacjonarnej na dwa najbliższe tygodnie. Od dnia 26 października 2020r. uczniowie z tych klas przechodzą na naukę zdalną, co oznacza, że wszystkie zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nauka dla dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów z klas: I, II, III pozostaje bez zmian. Wszystkie zajęcia nadal będą prowadzone w formie stacjonarnej według obowiązującego od początku roku szkolnego tygodniowego rozkładu zajęć.

Bieżące informacje o organizacji funkcjonowania szkoły będą zamieszczane systematycznie w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły.

Zachęcam do śledzenia i czytania komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji
i Nauki oraz informacji zamieszczanych przez Dyrektora Szkoły, Wychowawców i Nauczycieli w dzienniku elektronicznym.

Dyrektor Szkoły

Anna Koczkodaj

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJwięcej...DZIEŃ CHŁOPAKAwięcej...CZUWANIE MODLITEWNO - PATRIOTYCZNE W SITNIE

Dnia 18 września 2020 r. uczniowie z klas VII i VIII wzięli udział...

więcej...
NARODOWE CZYTANIE
BALLADYNA JULIUSZA SŁOWACKIEGO

Dnia 9 września, cała społeczność szkolna zebrała się...

więcej...UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020 / 2021

Dnia 1 września został zainaugurowany nowy rok szkolny 2020/2021.
W związku z trwającą pandemią koronawirusa odbyło się to inaczej niż...

więcej...