Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

IV DIECEZJALNY KONKURS BIBLIJNY
SPOTKANIA Z JEZUSEM W EWANGELII WG ŚW. JANA.

Dnia 4.02.2020r. został przeprowadzony w naszej szkole IV Diecezjalny Konkurs Biblijny z Ewangelii św. Jana. Patronat nad konkursem sprawował biskup siedlecki Kazimierz Gurda.

W konkursie wzięli udział uczniowie klasy VII. Odpowiadali na szereg pytań dotyczących Ewangelii wg św. Jana. Najlepszy wynik osiągnęła Maja Kitrasiewicz i zakwalifikowała się do etapu rejonowego.IV Diecezjalny Konkurs Biblijny odbywał się w szkołach podstawowych diecezji siedleckiej i był skierowany do uczniów klas siódmych. Za przeprowadzenie konkursu byli odpowiedzialni katecheci. Konkurs odbywał się w trzech etapach. Pierwszy etap odbył się 4 lutego 2020r. Wzięło w nim udział 1850 uczniów z 140 szkół. Drugi etap, do którego zakwalifikowało się 83 uczniów, odbył się w 5 rejonach diecezji 27 lutego. Drugi etap wyłonił 20 finalistów.

Etap rejonowy odbył się 27.02.2020r. w Szkole Podstawowej w Białej.

Uczniów do konkursu przygotowała oraz przeprowadziła eliminacje szkolne pani Anna Ochnio.


mgr Anna Ochnio