Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

CZADOWA ZBIÓRKA PRZYBORÓW SZKOLNYCH

Szkolny Klub Wolontariatu działający przy Szkole Podstawowej w Żabikowie włączył się w akcję charytatywną organizowaną przez duszpasterstwo parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i Koło Misyjne Dzieci działające przy Sanktuarium. Akcja polegała na zgromadzeniu jak największej ilości przyborów szkolnych i różnego rodzaju artykułów papierniczych.

Celem akcji było uwrażliwienie dzieci na cierpienie, niedostatek, ubóstwo i potrzeby dzieci z krajów misyjnych, zapoznanie dzieci z ideą wolontariatu misyjnego oraz jego propagowanie, kształtowanie postaw prospołecznych oraz rozwijanie empatii i zrozumienia.

Akcja w szkole trwała do 25 października. Zebrane rzeczy zostały przekazane osobom organizującym zbiórkę przy parafii.

Osoby odpowiedzialne za organizację zbiórki w szkole to pani Marta Niewęgłowska i pani Anna Ochnio.


mgr Marta Niewęgłowska