Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

LEKCJE W KINIE

Dnia 3 października uczniowie klas I- III wraz
z opiekunkami: A. Struczyk, K. Mikulską,
M. Niewęgłowską i K. Stolarczyk udali się do radzyńskiego kina na Lekcję w kinie Raz, dwa, trzy klikasz ty! By dzieci uważały w Sieci! Zajęcia zostały przygotowane przez Centrum Edukacji Filmowej w Wołominie. Najmłodsi uczniowie podczas lekcji zobaczyli, jakie zagrożenia mogą kryć się
w Sieci. Zrozumieli, że nie wszystkie informacje podane w Internecie są prawdziwe. Dowiedzieli się, jak przez Internet można zostać odkrywcą i co zawdzięczamy Internetowi. Odkryli, jak bezpiecznie korzystać z Internetu.

Natomiast grupa uczniów klas IV- VII pod opieką M. Czech, U. Jastrzębskiej i A. Ochnio uczestniczyła w Lekcji o mediach Uwaga! Internet! Słuchacze podczas lekcji dowiedzieli się, co to jest cyberprzemoc i, jak się przed nią bronić. Odkryli, jak sprawdzić, czy informacja podana w Internecie jest prawdziwa, a także dlaczego youtuberzy stają się bardziej znani od aktorów. Przekonali się, co łączy rakietę kosmiczną ze smartfonem. Zrozumieli, jakie szkody potrafi wyrządzić hejter.
W drugiej części spotkania obejrzeli emocjonujący fabularny film Labirynt.

Mamy nadzieję, że czas spędzony na Lekcji w kinie i Lekcji o mediach pogłębił wiedzę młodych ludzi na temat zagrożeń
w Sieci.


mgr Małgorzata Czech