Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
WIEDZY PRZYRODNICZO - EKOLOGICZNEJ

W dniu 26 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej w Żabikowie odbył się Międzyszkolny konkurs przyrodniczo - ekologiczny.

Celem konkursu było:rozbudzanie świadomości ekologicznej wśród uczniów, uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody, rozwijanie szacunku do przyrody i umiejętność harmonijnego z nią współżycia oraz przypomnienie i utrwalanie podstawowej wiedzy ekologicznej.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas V - VII Szkoły Podstawowej
w Żabikowie i Szkoły Podstawowej w Paszkach Dużych. Każdy uczestnik rozwiązywał w określonym czasie test składający się z 30 pytań dotyczących wiedzy przyrodniczej z szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ochrony przyrody, form ochrony przyrody, znaków ekologicznych, segregacji odpadów, pojęć tj. recykling, utylizacja itp.

A oto wyniki:

I miejsce: Kinga Morawik, kl. V, Szkoła Podstawowa w Paszkach Dużych

II miejsce: Maciej Niewęgłowski, kl. VII, Szkoła Podstawowa w Paszkach Dużych

III miejsce (egzequo): Maja Kitrasiewicz kl. VI, Anna Gryczka kl. VII, Szkoła Podstawowa w Żabikowie

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


mgr Aneta Sałaga