Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

BO NAUCZYCIEL JEST KAPITANEM,
CO NA OKRĘCIE DOOKOŁA ŚWIATA,
PŁYNIE WRAZ Z NAMI PRZEZ SZKOLNE LATA

14 października to Dzień Edukacji. W tym dniu pamiętamy
i dziękujemy wszystkim nauczycielom, wychowawcom, a także pracownikom szkoły.

W Szkole Podstawowej w Żabikowie uroczystość tę obchodzono 12 października 2018r. Uroczysty apel odbył się w sali gimnastycznej, która na ten dzień przybrała odświętny wygląd.

Na wstępie Pani Dyrektor Anna Koczkodaj powitała wszystkich zgromadzonych gości, rodziców, nauczycieli, uczniów oraz pracowników szkoły. Potem odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów naszej Szkoły. Były humorystyczne scenki, wiersze, piosenki i tańce. Młodzi artyści wyjątkową recytacją i pięknym śpiewem oraz tanecznym występem uświetnili ten niezwykły dzień w roku szkolnym. Przygotowania uczniów trwały od tygodnia, pod czujnym okiem Pani Anny Struczyk.

Tradycyjnie już, Pani dyrektor nagrodziła tego dnia nauczycieli za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, jednocześnie dziękując za dotychczasowy wkład pracy i życząc dalszych sukcesów.

Następnie głos zabrał Pan Wiesław Mazurek, Wójt Gminy Radzyń Podlaski, który na ręce Pani Dyrektor złożył życzenia i wiązankę kwiatów. W stronę pedagogów popłynęło wiele ciepłych słów. Dodatkowo Pan Wójt wręczył nagrody Pani Dyrektor Annie Koczkodaj
i Pani Monice Fijałek.

Życzenia nauczycielom złożyła także Pani Anna Grochoła, Przewodnicząca Rady Gminy Radzyń Podlaski.

Każdy z nauczycieli i przybyłych gości otrzymał od Samorządu Uczniowskiego upominek i piękną bordową różę.

Na zakończenie życzenia pedagogom złożyły Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Lilia Frączek-Radzikowska i jej zastępczyni, Pani Joanna Niebrzegowska.

Impreza zakończyła się poczęstunkiem i spotkaniem towarzyskim wszystkich pracowników szkoły i zaproszonych gości.


mgr Anna Struczyk