Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

ŻEGNAJ SZKOŁO! WITAJCIE WAKACJE!

Dnia 22 czerwca o godzinie 10.00 odśpiewaniem hymnu państwowego rozpoczęła się Uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego 2017/2018.

Na wstępie głos zabrała Pani Dyrektor Anna Koczkodaj, serdecznie witając zebranych gości: Pana Wiesława Mazurka - Wójta Gminy Radzyń Podlaski, Pana Ireneusza Bogusza - zastępcę wójta, Panią Barbarę Palicę - radną , Pana Andrzeja Opolskiego - sołtysa wsi Żabikow, Pana Grzegorza Mazurka - sołtysa wsi Bedlno, Panią Joannę Ochnio - przewodniczącą Rady Rodziców, zebranych rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły.

Szczególnie ciepłe słowa skierowała do wszystkich dzieci. Gratulowała wyników w nauce, zwycięstw w licznych konkursach i zawodach sportowych. Słowa podziękowania skierowała do Pana Wójta i Rady Rodziców, którzy przez cały rok wspierali pracę szkoły. Nauczycielom podziękowała za odkrywanie talentów, motywowanie uczniów do ciężkiej pracy, której wyniki nadszedł czas podsumować.

Następnie z rąk Pana Wójta i Pani Dyrektor najlepsi uczniowie otrzymali świadectwa i nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce. W dalszej części miało miejsce wręczenie nagród za 100% frekwencję, za czytelnictwo, za osiągnięcia sportowe, za zaangażowanie, reprezentowanie i promowanie szkoły w różnych konkursach na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Na koniec Pani Anna Koczkodaj życzyła wszystkim wspaniałych i bezpiecznych wakacji.

Po części oficjalnej zgromadzeni uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami udali się do klas, gdzie rozdane zostały świadectwa. Były to ostatnie klasowe spotkania w tym roku szkolnym.

Życzyliśmy sobie słonecznych i bezpiecznych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu!


mgr Małgorzata Czech