Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT,
CZYLI SPRZĄTANIE ŚWIATA W NASZEJ SZKOLE

W czwartek, 28 września 2017 roku, wszyscy uczniowie naszej szkoły, a także dzieci z oddziałów przedszkolnych wraz z wychowawcami i nauczycielami wzięli udział w akcji Sprzątanie Świata.

Dzieci zaopatrzone w rękawiczki i worki zbierały śmieci na terenie szkoły i nieopodal niej. Nasi uczniowie wywiązali się z powierzonego im zadania wręcz znakomicie. Zebrane śmieci wyrzucono do kontenera. Po skończonej akcji p. Aneta Sałaga wygłosiła krótką pogadankę na temat konieczności dbania o czystość zarówno najbliższej okolicy, jak i otaczającego nas świata.


mgr Magdalena Palczewska