Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

SPOTKANIE Z LEŚNIKIEM

Dnia 20 listopada 2017 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów
z leśnikiem z Nadleśnictwa Radzyń Podlaski. Zaproszony gość wygłosił prelekcję na temat Obszary chronione w najbliższej okolicy. Uczniowie mieli okazję poznać rezerwaty znajdujące się w najbliższej okolicy, porozmawiać o roślinach i zwierzętach chronionych, pomnikach przyrody ożywionej i nieożywionej oraz zasadach ochrony przyrody.

Wszyscy bardzo angażowali się w zajęcia, chętnie odpowiadali na stawiane im pytania, ale sami także zadawali wiele pytań dotyczących środowiska naturalnego i pracy
w lesie, na które oczywiście otrzymali wyczerpujące odpowiedzi.

Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, a wysłuchane wiadomości i ciekawostki poszerzyły wiedzę przyrodniczą naszych uczniów.


mgr Anna Koczkodaj