Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

NIE RZUCIM ZIEMI ...

10 listopada 2017 roku w Szkole Podstawowej w Białej odbył się
VI Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej Nie rzucim ziemi...

Uroczystość rozpoczął pan dyrektor Andrzej Prokopiuk, który przywitał zebranych, przybliżył tematykę konkursu i przedstawił komisję konkursową. W skład tejże weszli:
- Ewa Łańcut- Nestoruk - nauczycielka Szkoły Muzycznej w Radzyniu Podlaskim - przewodnicząca komisji;
- Anna Grochoła - przewodnicząca Rady Gminy;
- Ireneusz Bogusz - zastępca Wójta Gminy Radzyń Podlaski.


Po części wstępnej uczniowie przystąpili do konkursowych zmagań. Regulamin konkursu dopuszczał do prezentacji tylko zespoły, które oceniane były w trzech kategoriach:
- przedszkolaki i oddziały przedszkolne;
- klasy I-III;
- klasy IV-VII i gimnazja.

Z naszej Szkoły udział wzięły trzy zespoły: po jednym z każdej kategorii wiekowej. Ogólnie poziom konkursu był bardzo wysoki. Tak też zaprezentowały się i nasze zespoły. Każdy z nich zajął II miejsce w swojej kategorii.

WIELKIE GRATULACJE!!!


Skład zespołów:
Oddział przedszkolny To my: Lenka Kojtych, Nikola Frączek, Noemi Wągrodna i Milenka Gryta. Trenerka - pani Magdalena Palczewska.
Klasy I-III: Kacper Panek, Ola Sławińska, Julka Daniluk i Dominik Fijałek. Przygotowywały panie: Anna Koczkodaj, Katarzyna Mikulska i Anna Struczyk.
Zespół z klasy VI: Sandra Wągrodna i Małgosia Niebrzegowska. Trenerka pani Anna Żurawska.

Bardzo dziękujemy rodzicom, którzy własnymi samochodami dowieźli dzieci na konkurs: pani Joannie Kojtych, pani Barbarze Wągrodnej, pani Natalii Frączek, panu Tomaszowi Danilukowi oraz państwu Sławińskim.


mgr Anna Struczyk