Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

W poniedziałek, 5 marca, w naszej szkole uczciliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Jest on obchodzony corocznie, 21 lutego, od prawie 20 lat. Świętu temu przyświeca idea promowania używania mowy ojczystej, a także kultywowania języka polskiego za granicą.

Z tej okazji uczennice klasy szóstej pod kierunkiem niżej podpisanej przygotowały apel. Uczniowie wszystkich klas, nauczyciele, a także Przewodnicząca Rady Rodziców pani Joanna Ochnio pięknie odczytali przygotowane z tej okazji bajki
i baśnie. Nie zabrakło ważnych informacji oraz ciekawostek dotyczących naszego ojczystego języka, jak również zagadek dla dzieci. Odważni mogli zmierzyć się z łamańcami językowymi.
A o tym, że opanowanie języka polskiego jest dla obcokrajowca niełatwym osiągnięciem, mogliśmy przekonać się, oglądając zmagania amerykańskich dyplomatów z popularnymi polskimi zwrotami.

Na zakończenie naszego szkolnego Dnia Języka Ojczystego wręczone zostały nagrody w Wewnątrzszkolnym Konkursie Recytatorskim Z górki na pazurki. Odbył się on 20 lutego w ramach obchodów tego święta. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

I pamiętajmy, że o język polski należy dbać codziennie, a nie tylko w Dniu Języka Ojczystego.


mgr Anna Żurawska