Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

W czwartek, 12 października 2017 roku, o godzinie 12.30 w naszej szkole rozpoczęła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W swoim przemówieniu Pani Dyrektor Anna Koczkodaj podziękowała gronu pedagogicznemu za wsparcie, jakiego jej udziela przez cały czas, a także za pracę dydaktyczno- wychowawczą. Pracownikom niepedagogicznym zaś za bardzo dobre wykonywanie swoich codziennych obowiązków.

W dowód uznania za wkład i osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej nauczyciele i pracownicy naszej szkoły otrzymali od Pani Dyrektor nagrody.

Przemówienie wygłosił również zaproszony na uroczystość gość - Wójt Gminy Radzyń Podlaski Pan Wiesław Mazurek, który podziękował nauczycielom za trud, jaki wkładają w ich wyjątkową i jakże ważną pracę. W dowód uznania złożył na ręce Pani Dyrektor bukiet kwiatów.

W akademii przygotowanej przez Dyrektor Szkoły Annę Koczkodaj i panią Annę Struczyk wzięli udział uczniowie klas I-III. Dzieci recytowały piękne wiersze i śpiewały wzruszające piosenki. Miłym akcentem był wykonany przez uczniów taniec.

Po uroczystości Rada Rodziców zaprosiła wszystkich pracowników naszej szkoły na słodki poczęstunek.


mgr Magdalena Palczewska