Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

VII GMINNY KONKURS PLASTYCZNY NA KARTKĘ WIELKANOCNĄ
ORGANIZOWANY PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W ŻABIKOWIE POD PATRONATEM
WÓJTA GMINY RADZYŃ PODLASKI

Regulamin

1. Cele konkursu:

 • kultywowanie tradycji wielkanocnej,
 • prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej,
 • stworzenie możliwości powszechnego udziału dzieci i młodzieży uzdolnionej w dziedzinie sztuk plastycznych w konfrontacji z rówieśnikami,
 • poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

2. Uczestnicy konkursu:

 • W konkursie mogą brać udział dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie szkół podstawowych Gminy Radzyń Podlaski.
 • Konkurs prowadzony będzie w czterech grupach wiekowych:
  I grupa - oddział przedszkolny dzieci 3- i 4-letnie
  II grupa - dzieci 5- i 6-letnie (klasa "0")
  III grupa - uczniowie klas 1 - 3
  IV grupa - uczniowie klas 4 - 6
 • Każda szkoła może zgłosić po trzy prace plastyczne z każdej grupy wiekowej(łącznie 12 prac).

3. Prace plastyczne powinny spełniać następujące kryteria:

 • wykonane ręcznie i nawiązujące do zbliżających się Świąt Wielkanocnych,
 • nie mogą powtarzać (naśladować) wcześniej publikowanych czy powszechnie znanych prac,
 • powinny być niepowtarzalne i oryginalne oraz charakteryzować się naturalnością wypowiedzi,
 • format prac: maksymalnie A-5, układ pracy: poziomy lub pionowy,
 • technika prac dowolna (ale praca powinna być płaska oraz bez użycia materiałów nietrwałych: plasteliny, modeliny, kaszy, ryżu, bibuły itp.),
 • prace powinny zawierać na odwrocie metryczkę: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, adres i numer telefonu szkoły, imię i nazwisko opiekuna artystycznego.

4. Prace należy nadesłać do 28 marca 2017 r. na adres: Szkoła Podstawowa w Żabikowie, Żabików 65, 21 - 300 Radzyń Podlaski.

5. Oceny prac plastycznych dokona komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabikowie. Prace będą oceniane przy uwzględnieniu następujących kryteriów: zgodność z tematem, jasność przekazu, samodzielność i estetyka wykonania.

6. Autorzy najciekawszych prac plastycznych otrzymają nagrody i dyplomy.

7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 31 marca 2017 r. na stronie internetowej szkoły www.spzabikow.edu.pl.

8. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się dnia 7 kwietnia 2017 r. o godzinie 1200 w Szkole Podstawowej w Żabikowie. Serdecznie zapraszamy laureatów wraz z opiekunami.

9. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikacje danych osobowych oraz kartek wielkanocnych. Nadesłane prace pozostaną w dyspozycji organizatorów.


Ewa Kondraszuk