Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w ŻabikowieSzkoła Podstawowa w Żabikowie mieści się w pochodzącym z epoki renesansu pałacyku, który przez większość swych dziejów należał do rodziny Ośniałowskich pozbawionej własności po II wojnie światowej.

Obiekt - zdewastowany w wyniku działań wojennych oraz powojennej eksploatacji "wyzwolicieli" - odbudowano siłami środków samorządu lokalnego na przełomie lat 80-tych i 90-tych XX stulecia. Obecnie - po licznych przebudowach - nie nosi on cech typowych dla architektury okresu, w którym powstał, jednak jest zadbany i stanowi dobry przykład dbałości władz samorządowych Gminy Radzyń Podlaski o ochronę zabytków. Pałacyk otoczony jest od strony północnej malowniczym, nieco zdziczałym parkiem, a od południa roztacza się obszerny dziedziniec przecięty aleją oświetloną stylowymi latarniami.

Na tymże dziedzińcu, w sąsiedztwie nowoczesnej pełnowymiarowej hali sportowej usytuowany jest zabytkowy spichlerz stanowiący swoistą atrakcję architektoniczną całego kompleksu i stwarzający możliwość interesującego wykorzystania go w przyszłości.

Bazę dydaktyczną szkoły tworzy 7 pomieszczeń do nauki wyposażonych w niezbędne pomoce naukowe, pracownia komputerowa oraz wybudowana ze środków samorządu i UKFiS w roku 2002 hala sportowa, którą w roku 2008 poddano gruntownemu remontowi. W budynku hali znajduje się również oddział przedszkolny dla 3 i 4-letnich dzieci. Ponadto,
w 2008 r. oddano do użytku wielofunkcyjne boisko sportowe, a w 2009 r. plac zabaw dla dzieci w ramach programu "Radosna szkoła".

Uczniowie szkoły rekrutują się z Żabikowa i położonej ok. 3 km sąsiedniej miejscowości Bedlno. Placówka prowadzi nauczanie języka angielskiego od przedszkola i dodatkowo od klasy pierwszej naukę języka rosyjskiego. W klasie I i II prowadzone są zajęcia szachowe.

Pracę dydaktyczno-wychowawczą prowadzi w Żabikowie w pełni wykształcona kadra pedagogiczna, którą od 2007 roku kieruje dyrektor szkoły - Teresa Łukaszczuk. Nauczyciele ustawicznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.

Szkoła bierze udział w ogólnopolskich akcjach i programach. W roku szkolnym 2013/14 uczniowie, rodzice i nauczyciele uczestniczyli w Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może” zorganizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu. Zwieńczeniem realizacji zadań było przyznanie szkole tytułu "Szkoły w ruchu".
Placówka bierze udział w programie Internetowy Teatr TVP dla szkół. To nowatorska telewizyjna inicjatywa wykorzystująca nowoczesną technologię jako sposób dotarcia ze sztuką wysokich lotów do masowej młodej widowni.

Szkoła realizuje swe zadania w oparciu o własny zestaw programów nauczania oraz wewnątrzszkolny system oceniania.
Od 2008 roku jest organizatorem cyklicznej imprezy: Miejsko-Gminny Konkurs Ortograficzny, a od 2009 roku organizuje Gminny Konkurs na Kartkę Wielkanocną.

Naturalnymi i najważniejszymi partnerami w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły są rodzice. Skupieni
w prężnie działającej Radzie Rodziców chętnie i aktywnie uczestniczą w życiu placówki.